Manufacturing company
 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

Новини

ИПО ООД навършва 30 години от основаването си

Тази година фирма ИПО ООД отбелязва своя 30-ти юбилей. Основана през май 1990г., с утвърдени позиции в индустриалния бранш в България и на международния пазар, компанията продължава да отстоява принципите си за лоялност към своите клиенти и безкомпромисно качество на всички продукти и услуги в своето портфолио. В първите години след основаването си, основна дейност […]

Заключителна прес конференция

На 03.09.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на фирма „ИПО“ ООД, находяща се в гр. София, беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД, в изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на „ИПО“ ООД чрез въвеждане на […]

Сключен договор по ОП Иновации и Конкурентноспособност

На основание проведена процедура ‘Избор с публична покана’ с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща: – Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.; – Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.; – Инсталация за […]

Информационнен ден
На 26.04.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на фирма „ИПО“ ООД, находяща се в гр. София, беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД, в изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на "ИПО" ООД чрез въвеждане на [...]