Основанa през 1990, ИПО ООД развива своята дейност в две основни направления – производство и търговия. Производствената дейност на фирмата обхваща металолеене на детайли и резервни части от черни и цветни метали, механично производство и производство на заваръчни конструкции за минната, минно-обогатителната, строителната, пътно-строителната индустрия и др. Търговската дейност на ИПО ООД обхваща дилърството и дистрибуцията на водещи световни производители на агрегати и части за индустриални приложения – Cummins, Yanmar, Allison, Fleeguard, Bosch, Delphi и Houchin.

Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в машиностроителна фабрика край гр. Карлово. Основните производства, които се развиват са механично производство, металолеене и производство на метални конструкции и заваръчни съединения, обслужващи минната, минно-обогатителната и пътно-строителната индустрия.

На база натрупания опит в сферата на производството и в отговор на непрекъснатото търсене на резервни части за: машиностроителната, миннодобивната, строителна промишленост, енергетиката, агробизнеса, корабостроенето и кораборемонта, транспорта и др., се развива второто основно направление – дилърството.

ИПО ООД е официален дилър за България на водещи световни фирми в техния бранш: Cummins, Cummins Power Generation, Fleetguard, Allison, Yanmar, Houchin Aerospace, Bosch Diesel Center, Delphi, Siemens-VDO

От 2001 г. ИПО ООД е член на „Българската браншова камара по машиностроене“.

От Май 2001 г. е внедрена и работеща система за управление на качеството ISO9001-1994, а от Ноември 2003 г. компанията е ресертифицирана съгласно ISO 9001:2008.

От Юли 2004 ИПО ООД е сертифицирана съгласно стандарта на НАТО AQAP 2110.

От 2004 г ИПО ООД е член на „Браншовата камара на черната и цветна металургия“ в България.

В основата на успеха на компанията е нейния екип, който наброява над 180 души с тяхната производствена специализация и висока квалификация.

След повече от 20 години упорита работа ИПО ООД е предпочитан партньор и доставчик на много фирми от страната и зад граница.