ИМАТЕ КОНКРЕТНО ЗАПИТВАНЕ?

Свържете се с нас

Какво предлагаме

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОТЛИВКИТЕ

Химичният състав на произвежданите отливки е съобразно съответните стандарти (БДС, ДИН, ГОСТ и др.) или съгласно индивидуалните изисквания за качество на материала.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

Груба или окончателна механична обработка на заготовки произведени от фирмата. Това се гарантира от собствен машинен парк универсални и специализирани металорежещи машини

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
СТРИКТЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Прилага се комплексен входящ контрол, избор на оптимална технология, директни измервания на линейни, ъглови размери, твърдост и други функционални и технологични параметри.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
КОНСТРУКТИВЕН ОТДЕЛ

Специализирано конструктивно звено дава възможност за изготвяне на техническа документация съобразена със специфичните изисквания на възложителя

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Новини