На базата на солидна фундаментална подготовка и натрупан дългогодишен опит, нашият технологичен екип от специалисти разработва собствена конструктивна и технологична документация за изработката и внедряването на детайли за различни машини и съоръжения.

Разполагаме с възможности за газово, плазмено, механично рязане и разкрояване на заготовки от черни и цветни метали, от кръгъл, профилен и листов прокат, струговане, фрезоване, пробиване и шлайфане на цилиндрични, призматични и корпусни детайли, класическо електродъгово заваряване и заваряване в защитена среда, газово заваряване, обемна закалка, отвръщане, нормализация и стареене.

Складовите наличности от най-често използвани материали, както и добре организирано снабдяване и входящ контрол, са предпоставка за осигуряване на навременна и качествена изработка на отделни детайли, възли и конструкции, с различна геометрия, тегло, габарити и сложност.

  • Метални конструкции – ферми, греди, строителни елементи; метални конструкции за строителството – греди, колони, арматура, стълби, площадки, анкерни плочи и болтове.
  • Заваръчни съединения – индустриални елементи с механична и без механична обработка ( вагони, колела, стойки )

  

Детайли и конструкции за добивната промишленост – трошачки, сита, сепаратори, бункери, шнекове и други захранващи и приемни устройства, резервоари, корпусни детайли заразлични машини и съоръжения.

Детайли и конструкции за пътно-строителни и селскостопански машини – багерни кофи, грайферни кофи, кофи за драглайни, гребла, корпусни детайли и елементи за хидравлични, пневматични и механични устройства.

ИМАТЕ КОНКРЕТНО ЗАПИТВАНЕ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС