Manufacturing company
 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

Механична обработка

ИПО ООД предоставя на своите клиенти изключителната възможност за избор на крайния вид на заявената продукция като затваря технологичния цикъл на производството чрез груба или окончателна механична обработка на заготовки произведени от фирмата. Това се гарантира от собствен машинен парк универсални и специализирани металорежещи машини, избор на оптимална технология и високо квалифициран, мотивиран и инициативен персонал, с натрупан дългогодишен производствен опит.

Механичният цех е разположен на покрита и отопляема площ от над 1000 кв.м., с обособени участъци Подготвителен, Металорежещи машини и Заварени конструкции. Оборудването с пълен набор металорежещи машини, съчетано с повдигателни съоръжения с товароподемност до 20 т., поддържане на складови наличности от най-често използвани материали, както и добре организираното снабдяване и вътрешно цехов транспорт, са предпоставка за осигуряване на безпроблемно и гъвкаво производство чрез механична обработка на отделни детайли, възли и конструкции, с различна геометрия, тегло, габарити и сложност.

Конструктивно-технологичното звено към цеха и фирмата разполага с възможности за разработка на собствена конструктивна и технологична документация, на базата на солидна фундаментална подготовка и натрупан дългогодишен опит в проектирането, изработката и внедряването на детайли и конструкции за различни клиенти в различни отрасли на промишлеността.

Специализирана обработка
Разполагаме с възможности за газово, плазмено, циркулярно, гилотинно и лентово рязане и разкрой на заготовки от черни и цветни метали, от кръгъл, профилен и листов прокат, струговане, фрезоване и шлайфане на цилиндрични и призматични и корпусни детайли, класическо електродъгово заваряване и заваряване в защитна среда, газово заваряване, обемна закалка, отвръщане, нормализация и стареене.

Качеството на произвежданата продукция се гарантира от въведената и работеща система ISO9001:2008, чрез комплексно прилагане на входящ контрол, избор на оптимална технология, директни измервания на линейни, ъглови размери, твърдост и други функционални и технологични параметри на различни етапи от производствения цикъл, както и краен контрол на готовите изделия.

Производството и обработката на детайлите се извършва както по документация на клиент, така и със собствена конструктивна и технологична документация, изготвена на базата на солидна фундаментална подготовка и натрупан дългогодишен опит в проектирането, изработката и внедряването на детайли и конструкции в различни отрасли на промишлеността.

При възникнала необходимост организираме посещения на наши специалисти при клиенти за запознаване със специфичните им изисквания, проучване, предлагане и съгласуване на оптимални инженерни решения на техните проблеми.

Видове изделия
Груба и окончателна обработка на собствени бронзови заготовки за голямо разнообразие плъзгащи лагерни и дистанционни втулки и пръстени, ходови гайки, заготовки за цилиндрични и червячни зъбни колела, уплътнителни пръстени, корпусни детайли и др.
Производство на нестандартни и специализирани скрепителни елементи – болтове, гайки, пръстени, шайби и др., с повишени изисквания за якост и различно предназначение.

Ремонт, възстановяване и изработка на нови стандартни и нестандартни резервни части и възли от различни материали, с или без термообработка, за различни промишлени отрасли и приложение – валове, оси, конзоли, ремъчни шайби, лагерни тела, корпуси и др.
Проектиране, изработка и внедряване на нестандартно оборудване, метални заварени конструкции с различно предназначение, габарити и тегло. Ремонт на части и съоръжения за пътностроителна, земекопна и селскостопанска техника – кофи за багери, драглайни, челни товарачи, гребла за булдозери и др.