Продукцията се съпровожда със сертификат за химичен състав и механични показатели с пълна отговорност за качеството й, гаранция, за което са превантивният химичен експрес анализатор и лабораторията за ултразвукова дефектоскопия.

Отлично оборудваната лаборатория, обучения и мотивиран персонал са гаранция за пълен контрол на технологичните процеси на фирмата и отчитане на всички параметри имащи пряко влияние върху количествените и качествени показатели на продукцията предлагана от нас.