Manufacturing company
 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2008

март 2018

Информационнен ден
На 26.04.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на фирма „ИПО“ ООД, находяща се в гр. София, беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД, в изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на "ИПО" ООД чрез въвеждане на [...]